Skip to content

Yhdistyksen Adoptio Monumentti

Yhdistys adoptoi virallisesti 24.6.2020 Monumentin Ylöjärven Soppeenmäestä, jolloin yhdistyksemme puheenjohtaja Rantanen allekirjoitti Ylöjärven Reservinaliupseerien puolesta monumentin käyttöoikeussopimuksen. Kyseessä on Soppeenmäen harjun laella ja koillisrinteellä sijaitsevia ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joiden pituus on noin 200 metriä. Kyseisiä Soppeenmäen juoksuhautoja alettiin museoviraston tietojen mukaan rakentaa marraskuussa 1916 Tampereen suojaksi. Rakennelmat kuuluivat juoksuhauta- ja tukikohtavyöhykkeeseen ja alueella käytiinkin lyhyt taistelu maaliskuussa 1918.

Puustoa ei hoitosuunnitelman ja katselmuksien mukaan ole tarvetta vähentää, mutta vesakkoa ja muuta aluskasvillisuutta karsitaan juoksuhaudoista sekä niiden välittömästä läheisyydestä. Lisäksi alue siistitään roskista, joita puolustusvarustuksiin on mahdollisesti päätynyt. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu juoksuhautojen yleisilmeen sekä siisteydestä vastaaminen. Ylläpitoa onkin tarkoitus suorittaa talkoovoimin, joten kiinnostuneita vapaaehtoisia otetaan ilomielin mukaan toimintaan.

Monumentti sijaitsee Ylöjärven Vesitornin sekä Mastontien välimaastossa, joten esimerkiksi vesitornilta matka kohteeseen ei ole kovin pitkä. Paikalle on pystytetty loppukesästä 2021 opastaulu, josta löytyvät kohteen historialliset tiedot.

Yhdistyksen ensimmäiset talkoot kohteella pidettiin 23.8.2020. Talkoissa putsattiin kohteen maasto roskista sekä tehtiin vesakoiden raivauksia, jotta juoksuhaudan muodot saatiin näkyviin. Yhdistystyksen tavoite on pitää kaksi kertaa vuodessa yhteisölliset talkoot, jossa kohteella käydään suorittamassa yllä mainittuja toimenpiteitä.

SOTIEMME MUISTOMERKIT YLÖJÄRVELLÄ

 

 

 

 

 

 

Paikallislehden uutinen.

 

 

 

 

 

 

© Ylöjärven Reservinaliupseerit ry