Skip to content
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Tervetuloa mukaan yhteisölliseen toimintaamme.

Ylöjärven Reservinaliupseeri ry:n perustehtävä: Toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvalli­suutta edistävää toimintaa tukien. Kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustus edellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoi­mintaa.

Ajankohtaista

60-VUOTISJUHLASIVU

Toimintaa ohjaavat arvot ovat

ISÄNMAALLISUUS

Yhdistys tekee vapaaehtoista työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi Ylöjärvellä sekä yhteistyöllä koko Pirkanmaan alueella.

SAMANARVOISUUS

Yhdistys korostaa kaikessa toiminnassaan jokaisen jäsenensä samanarvoista asemaa ja mahdollisuutta olla mukana toiminnassa.

LUOTETTAVUUS

Yhdistys on luotettava toimija, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

USKOTTAVUUS

Uskottavuus perustuu osaamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen, yhteistoimintaan alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä oman toiminnan kehittämiseen.

 

Hallituksen puheenjohtaja
Sami Rantanen
Sihteeri
Johanna Peltomäki
Taloudenhoitaja
Timo Mäkinen

Ladattavat Materiaalit

Tule mukaan Reserviläisliittoon

Reserviläisliitto on reilulla 47 000 jäsenellään Suomen suurin maanpuolustuksen tukena oleva vapaaehtoisjärjestö. Jäsenmaksulla (25–60 €/vuosi) pääset mukaan toimintaamme.

Liity jäseneksi